COVID-19: Newid i ddyddiadau’r Ŵyl

Published on 14 Rhagfyr 2020

Diweddarwyd ar 14 Rhagfyr 2020.

Rydym wedi bod yn monitro’r sefyllfa bresennol gyda’r Coronafirwss ac wedi penderfynu na fydd bwrw ymlaen â Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru ar y dyddiadau newydd ym mis Mai yn mynd i fod yn ymarferol oherwydd parhad cyfyngiadau a’r ansicrwydd sy’n ymwneud â theithio, cwarantîn ac ymbellhau cymdeithasol o fewn awditoriwm.

Y newyddion da yw ein bod wedi gallu sicrhau dyddiadau newydd yn Galeri ar gyfer mis Hydref nesaf, sef Hydref 15fed – 18fed 2021.

Rydym yn bwriadu cadw at yr un rhaglen, cyngherddau, cystadlaethau a gweithgareddau cyn belled a phosib ond yn ymwybodol y gall y cyfyngiadau barhau mewn rhyw ffordd, ac felly efallai y bydd angen addasu ychydig ar y rhaglen. Rydym yn falch ein bod yn dal i allu bwrw ymlaen â’r Ŵyl o dan yr amgylchiadau heriol iawn yma i sector y celfyddydau.

Bydd yr holl gystadleuwyr sydd wedi cofrestru yn barod yn cael ei derbyn i’r Ŵyl ym mis Hydref 2021. Os na allwch ddod ym mis Hydref 2021 gofynnwn yn garedig i chi adael i ni wybod cyn 13eg Ionawr 2021 fel ein bod yn gallu ad-dalu eich ffi cofrestru. Ni fydd ad-daliad yn bosib ar ôl y dyddiad yma.

Os ydych wedi prynu tocynnau ar gyfer unrhyw un o Gyngerdd yr Ŵyl, cysylltwch â Galeri yn uniongyrchol i gael ad-daliad. Byddwn yn cyhoeddi Cyngherddau Gŵyl 2021 maes o law.

Croeso i chi gysylltu efo ni i drafod unrhyw beth ymhellach ond  gwell anfon e-bost yn hytrach na ffonio ar hyn o bryd.

Dilynwch ni!

Rhagor o Erthyglau

Penddelw Beethoven mwyaf y byd yn syfrdanu

Penddelw Beethoven mwyaf y byd yn syfrdanu

Mae penddelw enfawr o Beethoven yn syfrdanu ymwelwyr â chanolfan gelfyddydau - ac yn anelu i dorri record. Credir mai’r cerflun pȃpier-maché a phren enfawr yn Galeri yng Nghaernarfon yw’r cerflun mwyaf yn y byd o ben y cyfansoddwr nodedig. Gwnaed y model enfawr, sy’n...

Cyngerdd Diwrnod Piano

Cyngerdd Diwrnod Piano

Dyma ddolen i weld cyngerdd sy'n cynnwys rhai o uchafbwyntiau ein Diwrnod Piano a gynhaliwyd yn ddiweddar.