Gŵyl Biano
Ryngwladol Cymru

1 – 4 Mai 2020

Am yr Ŵyl

Wedi ei threfnu gan Canolfan Gerdd William Mathias ac o dan gyfarwyddyd artistig y pianydd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, bydd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2020 yn cynnwys tair prif elfen – perfformiadau, cystadlaethau a gweithgareddau addysgol.

Bydd yr ŵyl yn talu teyrnged i Ludwig van Beethoven a’i gyfraniad aruthrol i fyd y piano yn y flwyddyn sy’n nodi 250 mlynedd ers ei eni. Bydd themâu eraill yr ŵyl yn cynnwys cerddoriaeth yr 1920au a hyrwyddo cerddoriaeth newydd o Gymru.

Edrychwn ymlaen at groesawu Noddwr Anrhydeddus yr Ŵyl a dehonglwr nodedig cerddoriaeth Beethoven, John Lill CBE i roi datganiad agoriadol yr Ŵyl.

Noddwr Anrhydeddus: John Lill CBE
Llywydd Anrhydeddus: John Metcalf MBE

Tiwtoriaid Piano
Canolfan Gerdd William Mathias Mewn Cyngerdd

10 Tachwedd 2019, 3:00pm

Galeri Caernarfon
£10 / £5

Dydd Sadwrn
23 Tachwedd 2019

Ysgol Cerddoriaeth
Prifysgol Bangor

Diwrnod Piano

Dyma gyfle gwych i bianyddion o bob cyrhaeddiad a phob oed i berfformio mewn awyrgylch gyfeillgar a chadarnhaol fel rhan o weithgareddau sy’n arwain at Gŵyl Biano Rhyngwladol Cymru.

Ein Cystadlaethau

Cystadleuaeth Piano Unawdol Iau

Agored i bianyddion a aned ar neu ar ôl 1 Medi 2001

Cystadleuaeth Piano Unawdol Hŷn

Agored i bianyddion a aned ar neu ar ôl y 1af o Fedi 1993

Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano

Dim cyfyngiad oedran
 

Edrych Nôl ar Ŵyl 2016

Canlyniadau Cystadlaethau 2016

Canlyniadau Cystadlaethau 2016

Yn dilyn pedwar niwrnod o gystadlaethau, cyngherddau a dosbarthiadau daeth Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru i ben ar nodyn uchel Nos Lun (2il o Fai), gyda phianydd o Wlad Belg, Yulia Vershinina yn cyrraedd y brig yn y Gystadleuaeth Piano Unawdol Hŷn. Mae Yulia yn astudio...

darllen mwy

Cadw Mewn Cyswllt

Gallwch gadw mewn cysylltiad a derbyn y wybodaeth diweddaraf am Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru a Chanolfan Gerdd William Mathias drwy ymuno â’n rhestr ebostio.

Gallwch hefyd gadw golwg ar ein cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth diweddaraf.

Ein Noddwyr

Caiff Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru ei drefnu gan Canolfan Gerdd William Mathias.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i fyfyrwyr cerddoriaeth yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych a Rhuthun a drwy ei phrosiectau cymunedol drwy Gymru.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias, organisers of the Wales International Piano Festival.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!