Cystadleuaeth Piano Unawdol Iau

Agored i bianyddion a aned ar neu ar ôl y 1 Medi 2001

Canlyniadau

1af – Benji Lock – £700 rhoddedig gan Geraint a Judith Davies

2ail – Charlotte Kwok – £300 rhoddedig gan Japes a Gina Whithinshaw

Ymgeiswyr Cylch Terfynol – Firoze Madon, Safiye Sahin, Claire Wang £100 yr un rhoddedig gan diwtoriaid CGWM

Y pianydd mwyaf addawol sydd heb eu dewis i’r cylch terfynol: Stella Vachtanidou – £100 rhoddedig gan David a Margaret Thompson

Beirniaid: Richard Ormrod & Clara Rodriguez

Prawf Cychwynnol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau newydd: 6pm ar y 31 Mawrth 2021.

Gofynion: Ymgeiswyr i gyflwyno recordiad heb ei adolygu o gerddoriaeth piano unawdol heb fod yn hwy na 6 munud o hyd.
Gwahoddir uchafswm o 30 pianydd i gymryd rhan yn y Prawf Rhagbrofol.

Prawf Rhagbrofol

16 Hydref 2021 – Stiwdio 1, Galeri

9:30 – 12:10 & 13:30 – 15:30

Gofynion: Rhaglen o gerddoriaeth piano unawdol, heb fod yn hwy na 10 munud, yn cynnwys darn a gyfansoddwyd yn ystod neu cyn 1828.
Gwahoddir pum pianydd i gymryd rhan yn y Prawf Terfynol.

Dim tâl mynediad, dewch draw i wylio.

Prawf Terfynol

17 Hydref 2021 – Theatr, Galeri

16:00 – 17:30 

18:00 : Cyflwyno Gwobrau

Gofynion: Rhaglen o gerddoriaeth piano unawdol heb fod yn hwy na 15 munud, yn cynnwys gwaith a gyfansoddwyd yn ystod neu ar ôl 1950. Caniateir cynnwys un darn (hyd at 5 munud) a berfformiwyd yn y Prawf Rhagbrofol.

Rheolau

 • Mae’r holl gystadlaethau ar agor i bianyddion o bob gwlad trwy’r byd.
 • Nid oes modd i bianyddion gystadlu yn y ddwy gystadleuaeth unawdol – rhaid dewis naill a’i yr Unawd Piano Iau neu’r Unawd Piano Hŷn. Ond mae modd i rai sy’n cystadlu yn unawdol gystadlu yn y gystadleuaeth gyfeilio yn ogystal ond bydd angen talu’r ffi gystadlu ar gyfer y ddwy gystadleuaeth.
 • Bydd dyfarniadau’r Beirniaid yn derfynol, ac ni ellir eu herio. Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i atal gwobrau neu leihau y nifer o gystadleuwyr sy’n ymddangos yn y cylch terfynol y os nad yw’r safon yn ddigon uchel ym marn y mwyafrif o’r Beirniaid.
 • Cyn dyddiad agor yr Ŵyl, tynnir enwau’r cystadleuwyr allan o het gan banel annibynnol er mwyn penderfynu trefn y perfformiadau. Dilynir y drefn hon ym mhob Cylch o’r cystadlaethau.
 • Dylai’r recordiad ar gyfer y gystadlaethau unawdol fod yn recordiad heb ei olygu a dylid ei gyflwyno yn electronig wrth i chi wneud cais drwy ddarparu dolen i ni lawrlwytho neu wrando/gweld y recordiad ar wasanaeth rhannu ffeiliau e.e. WeTransfer, Dropbox, YouTube ayb. (Lle’n berthnasol sicrhewch bod y caniatâd rhannu ffeiliau priodol wedi eu gosod sy’n ein galluogi ni i weld/lawrlwytho eich ffeil).
 •  Dylid cynnwys llythyr o gymeradwyaeth gan diwtor presennol neu fwyaf diweddar yr ymgeisydd. Nid oes angen darparu recordiad ar gyfer y Gystadleuaeth Gyfeilio ond rhaid cynnwys llythyr o gymeradwyaeth efo’r cais.
 • Bydd modd ymgeisio o 1 Hydref 2019 ymlaen. Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais a recordiadau fydd 31 Mawrth 2021 am 6pm.
 • Ffioedd cofrestru: Piano Unawdol Iau: £30; Piano Unawdol Hŷn a Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano: £40. Mae’r ffioedd yn cynnwys mynediad i holl weithgareddau’r Ŵyl ag eithrio datganiad piano John Lill.
 • Ad-deilr 75% o’r ffi gystadlu i’r ymgeiswyr sydd ddim yn cael eu gwahodd i ymddangos ym mhrofion rhagbrofol y cystadlaethau unawdol piano hŷn ac iau.
 • Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu dewis i ymddangos yn y profion rhagbrofol yn cael gwybod dim hwyrach na’r 15 Gorffennaf 2021.
 • Os yw ymgeisydd yn tynnu allan o’r gystadleuaeth am unrhyw reswm ni ad-delir y ffi gofrestru.

Gwobrau

 • Y Wobr Gyntaf: £700
 • Yr Ail Wobr: £300
 • 3 ymgeisydd terfynol arall: £100 yr un
 • Gwobr arbennig ar gyfer y pianydd mwyaf addawol na lwyddodd gyrraedd y Prawf Terfynol: £100