Piano ar y Lôn: Cyfarwyddwr yr ŵyl yn mynd ar daith efo piano coch

Published on 30 Mawrth 2016

Ar y 6ed o Ebrill 2016 bu cyfarwyddwr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, y pianydd Iwan Llewelyn-Jones yn mynd ar y lôn gan gynnal perfformiadau byrfyfyr yng Ngogledd Orllewin Cymru. Gyda phiano goch wedi ei darparu gan Pianos Cymru a chymorth Ian Jones, ymwelodd Iwan â pedwar lleoliad – Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Siop Waitrose ym Mhorthaethwy, Canolfan Arddio Fron Goch ger Caernarfon ac archfarchnad Morrison’s yng Nghaernarfon, gan chwarae rhaglen amrywiol o gerddoriaeth o Chopin i Stevie Wonder i aelodau’r cyhoedd.

Cyn cychwyn ar y daith, dywedodd Iwan:

Mae mynd o amgylch efo’r piano goch lachar yn mynd i fod yn lot fawr o hwyl – mi fyddwch yn ein gweld o bell! Gobeithio y bydd pobl yn mwynhau clywed cerddoriaeth fyw yn cael ei berfformio yn y lleoliadau annisgwyl yma. Byddaf yn cymryd ceisiadau gan y cyhoedd felly gall pobl alw heibio ac fe chwaraeaf rywbeth yn arbennig iddyn nhw neu gallant ganu neu ymuno efo fi mewn deuawd os ydynt yn dymuno!

Bwriad y daith oedd codi ymwybyddiaeth am Ŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2016 a gynhaliwyd gan Ganolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon rhwng y 29ain o Ebrill a’r 2il o Fai. Roedd y digwyddiad pedwar diwrnod o hyd yn cynnwys cyngherddau, cystadlaethau gyda phianyddion o bob cwr o’r byd yn cymryd rhan, a pherfformiadau mewn awyrgylch anffurfiol.

Dilynwch ni!

Rhagor o Erthyglau

Penddelw Beethoven mwyaf y byd yn syfrdanu

Penddelw Beethoven mwyaf y byd yn syfrdanu

Mae penddelw enfawr o Beethoven yn syfrdanu ymwelwyr â chanolfan gelfyddydau - ac yn anelu i dorri record. Credir mai’r cerflun pȃpier-maché a phren enfawr yn Galeri yng Nghaernarfon yw’r cerflun mwyaf yn y byd o ben y cyfansoddwr nodedig. Gwnaed y model enfawr, sy’n...

Cyngerdd Diwrnod Piano

Cyngerdd Diwrnod Piano

Dyma ddolen i weld cyngerdd sy'n cynnwys rhai o uchafbwyntiau ein Diwrnod Piano a gynhaliwyd yn ddiweddar.