Canlyniadau Cystadlaethau 2016

Published on 5 Mai 2016

Yn dilyn pedwar niwrnod o gystadlaethau, cyngherddau a dosbarthiadau daeth Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru i ben ar nodyn uchel Nos Lun (2il o Fai), gyda phianydd o Wlad Belg, Yulia Vershinina yn cyrraedd y brig yn y Gystadleuaeth Piano Unawdol Hŷn. Mae Yulia yn astudio yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion ac enillodd y brif wobr o £2,000 yn rhoddedig gan Gwmni Roberts of Port Dinorwic.

Domonkos Csabay o Hwngari enillodd y wobr gyntaf o £1,250 yn rhoddedig gan y Sickle Foundation yn y gystadleuaeth i Gyfeilyddion piano. Mae Domonkos yn astudio yn y Conservatoire yn Birmingham.

Aeth y wobr gyntaf yn y Gystadleuaeth Piano Unawdol Iau i Callum McLachlan, 17, o Stockport. Derbyniodd Callum, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gerdd Chetham’s, wobr o £700 wedi ei chefnogi gan diwtoriaid piano Canolfan Gerdd William Mathias.

Trefnwyd yr Ŵyl, a gynhaliwyd yn Galeri o’r 29 Ebrill – 2 Mai, gan Ganolfan Gerdd William Mathias. Cyfarwyddwr yr Ŵyl oedd y pianydd Iwan Llewelyn-Jones.

Llongyfarchiadau mawr i’r pianyddion ar eu llwyddiant!

Cystadleuaeth Piano Unawdol Hŷn

1af Yulia Vershinina (Gwlad Belg)

Y 3 phianydd arall a gyrhaeddodd y Cylch Terfynol oedd:
William Bracken (Lloegr)
Adam Davies (Lloegr)
Domonkos Csabay (Hwngari)

Cystadleuaeth Piano Unawdol Iau

1af Callum McLachlan (Lloegr)
2il Lauren Zhang (America)
3ydd William Bracken (Lloegr)

Y ddau bianydd arall a gyrhaeddodd y Cylch Terfynol oedd:
Tomos Boyles(Cymru)
Ellis Thomas (Cymru)

Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano

1af Domonkos Csabay (Hwngari)
2il Ana Monteiro (Portiwgal)
3ydd Hsuan -Yu (Dewi) Liu (Taiwan)

Dilynwch ni!

Rhagor o Erthyglau

Penddelw Beethoven mwyaf y byd yn syfrdanu

Penddelw Beethoven mwyaf y byd yn syfrdanu

Mae penddelw enfawr o Beethoven yn syfrdanu ymwelwyr â chanolfan gelfyddydau - ac yn anelu i dorri record. Credir mai’r cerflun pȃpier-maché a phren enfawr yn Galeri yng Nghaernarfon yw’r cerflun mwyaf yn y byd o ben y cyfansoddwr nodedig. Gwnaed y model enfawr, sy’n...

Cyngerdd Diwrnod Piano

Cyngerdd Diwrnod Piano

Dyma ddolen i weld cyngerdd sy'n cynnwys rhai o uchafbwyntiau ein Diwrnod Piano a gynhaliwyd yn ddiweddar.